Uczenie na podstawie doświadczania

Cykl Kolba po raz pierwszy po polsku

O sposobie uczenia, który inspiruje, angażuje i przynosi efekty

Ponad 500 stron wyczerpującego wykładu dotyczącego uczenia na podstawie doświadczania i praktycznych podpowiedzi, jak możesz korzystać z tej wiedzy w Twojej pracy edukatora i edukatorki, coacha i coachki, trenerki i trenera, nauczyciela i nauczycielki.
119 PLN
Ta książka powstawała przez wiele lat i jest owocem setek, a nawet tysięcy rozmów, które odbyliśmy z edukatorami we wszystkich dziedzinach życia. Trafiali oni do nas zainteresowani uczeniem się na podstawie doświadczania, żywiąc nadzieję, że ta metoda pozwoli im działać skuteczniej i lepiej spełniać się w swojej roli. Pytania, które zadawali, dotyczyły uczenia się, a w szczególności tego, jak oni sami mogą pomóc innym się uczyć. Mamy wrażenie, że udało nam się odkryć i opisać coś, co jest dla nich pomocne.

Alice i David Kolb

O książce

Książka Davida i Alice Kolbów to podręcznik, który daje wyczerpujący wykład filozofii uczenia na podstawie doświadczania oraz zawiera niezliczone praktyczne podpowiedzi, jak – będąc edukatorem, trenerem lub coachem – wykorzystać te idee w swojej praktyce zawodowej.
Dzięki lekturze odnaleźć można źródła i głębokie rozumienie znanych w Polsce pojęć Cyklu Uczenia się czy Stylów Uczenia się oraz zapoznać się z innymi wartościowymi pomysłami, które pozwalają badać, projektować i prowadzić procesy uczenia w paradygmacie doświadczeniowym.
Autorzy z różnych perspektyw pokazują wartość czerpania z przeżyć i doświadczeń oraz przypominają, że pełniąc rolę nauczycieli i nauczycielek pracujących na podstawie doświadczania sami musimy uczyć się i rozwijać przez całe życie. Zachęcają także profesjonalistów, aby odważali się budować i rozwijać własne, osobiste filozofie uczenia.
To książka, która zmienia życie. Lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy w mniej lub bardziej formalnych rolach zajmują się wspieraniem innych w rozwoju i uczeniu się.

Korzyści

1

Wyczerpujący wykład dotyczący teorii uczenia na podstawie doświadczania.

2

Inspirująca lektura pokazująca, że uczenie się jest fundamentalnym procesem życia, które przy dodatkowym wsparciu innych może być efektywniejsze i bardziej twórcze.

3

Wiele podpowiedzi, jak wykorzystywać tę wiedzę w praktyce pracy edukacyjnej i rozwojowej.

Recenzje

Nareszcie! Trzymacie w rękach jedną z najważniejszych książek ostatnich czasów. Wydaje się, że to naukowa, specjalistyczna pozycja dla osób zajmujących się edukacją. Oczywiście dla nauczycieli, trenerów, edukatorów, pracowników nauki jest bezcenna. Wywraca podstawowy schemat edukacyjny opierający się na wymuszaniu biernego przyswajania informacji. Pokazuje drogę do rzeczywistego rozwoju głębokich kompetencji, ale też umiejętności, gorącej wiedzy, rozumienia świata. Opisuje teorię i metodykę wspierania podmiotowego uczenia się opierającą się na naturalnej zdolności naszego mózgu – doświadczaniu. Książka Alice i Davida Kolbów wyznacza jednak o wiele szersze horyzonty.
Mówi o naturze człowieka, pokazuje sensowny kierunek rozwoju cywilizacji. Z naukową ostrożnością, buduje rzetelną teorię uczenia się na podstawie doświadczenia, nie pomijając dylematów i wskazując na problemy wciąż domagające się rozwiązania. Teoria ta jest także głęboko zanurzona w praktyce, stanowi podstawę sprawdzonej metodologii.. Oprócz ludzi zajmujących się edukacją powinni ją przeczytać:
  • ludzie biznesu, bo biznes przyszłości to nieustanne uczenie się wywołane zmieniającym się otoczeniem, eksplodujące nowe technologie, generujące często nieznane wcześniej wyzwania;
  • ekolodzy i ludzie przejmujący się kryzysem klimatycznym – bo bez zmiany sposobu poznawania świata i metod rozwijania świadomości nie poradzimy sobie z tym, co nam grozi;
  • animatorzy, urzędnicy, a nawet odpowiedzialni politycy, czyli ludzie zajmujący się rozwijaniem aktywności obywatelskiej, angażowaniem w życie publiczne, rozwijaniem realnej, organicznej demokracji;
  • lekarze i wszyscy zajmujący się zdrowiem – bo tylko ucząc się na podstawie doświadczenia można zwiększyć rezyliencję, czyli tak niezbędną w trudnych czasach odporność psychiczną, redukującą skutki wszechobecnego stresu;
Właściwie powinien przeczytać ja każdy, kto chce żyć świadomie, być autorem swojego życia, budować świat oparty na dialogu, współpracy i twórczości.
Jacek Jakubowski
Grupa TROP
Trudno wyobrazić sobie książkę bardziej wartościową dla osób pomagających innym w uczeniu się niż Uczenie na podstawie doświadczania. Podręcznik dla edukatorów, trenerów, coachów Alice Y. Kolb i Davida A. Kolba. Praca ta jest obszernym studium nad uczeniem się i rolą świadomego doświadczania w procesie poznawczym. Bazuje na teoriach takich wybitnych pedagogów, psychologów i filozofów jak między innymi John Dewey, William James, Kurt Lewin, Jean Piaget, Lew Wygotski czy Carl Jung.
Narracja pracy prowadzona jest swobodnie, ułatwia to przekazanie wiedzy w przystępny sposób. Czytelnicy znajdą w książce nie tylko omówienie Cyklu Uczenia się przez doświadczenie oraz Stylów Uczenia się, ale także pogłębiony opis relacji pomiędzy uczeniem się a rozwojem, który uwydatnia całożyciowy charakter procesu uczenia się. Osoby pomagające innym uczyć się, znajdą w książce wskazówki, jak wspierać jednostki w kształtowaniu i monitorowaniu ich procesu uczenia się, poprzez rozwijanie umiejętności metakognitywnych, wzmacnianie uważności i stosowanie bardziej świadomych praktyk uczenia się. Ponadto w podręczniku omówione zostały sposoby wykorzystania wiedzy o uczeniu się w pracy z zespołami w organizacjach. Książkę Uczenie na podstawie doświadczania z całą pewnością polecić można nauczycielom i nauczycielkom, wykładowcom i wykładowczyniom, trenerom i trenerkom, a także innym osobom, którym zależy na wspieraniu jednostek i grup w podejmowaniu i przezwyciężaniu wyzwań w procesie uczenia się przez całe życie.
Prof. UAM dr hab.
Barbara Jankowiak

Zajrzyj do środka

O autorach

Alice Kolb jest prezeską firmy Experience Based Learning Systems (EBLS) – organizacji badawczej i rozwojowej zajmującej się badaniami nad paradygmatem uczenia się na podstawie doświadczania i jego zastosowaniem dla potrzeb organizacji na całym świecie. Wspiera międzynarodowe inicjatywy badawcze i praktyczne. Współtworzyła Kwestionariusz Stylu Uczenia się Kolba 4.0, a także kierowała zespołem, który opracował Profil Roli Edukacyjnej Kolba. Prowadzone przez nią badania koncentrują się na zagadnieniu tworzenia przestrzeni nauki sprzyjającej głębokiemu uczeniu się.
David Kolb jest prezesem zarządu firmy Experience Based Learning Systems (EBLS), którą założył w 1980 roku, by rozwijać badania i praktykę uczenia się na podstawie doświadczania. Do największych osiągnięć Davida Kolba należą badania nad uczeniem się na podstawie doświadczania i stylami uczenia się opisane w książce Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development (1984, 2015). Ponadto jest on autorem wielu artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach poświęconych uczeniu się w oparciu o doświadczanie. W uznaniu za wkład w uczenie się przez doświadczanie w szkolnictwie wyższym otrzymał wiele nagród.
Być może z powodu obecnej koncentracji na programach, systemach, technologiach i technikach edukacyjnych straciliśmy z oczu fakt, że relacja kształtowana przez nauczyciela jest przede wszystkim relacją międzyludzką, w której to, jak zachowuje się nauczyciel, jest równie ważne jak to, co mówi. Z łatwością zapominamy, że jesteśmy dla naszych uczniów wzorcami osobowymi. Prezentujemy im nasze wartości, charakter, uczciwość i autentyczność. Stajemy się edukatorami dzięki uczeniu się z własnych doświadczeń i to właśnie ta z trudem zdobyta mądrość jest fundamentem naszej pracy.

Alice i David Kolb

Dialogi i Zmysły to miejsce rozwoju edukatorów, trenerów i osób pracujących z grupami w paradygmacie doświadczeniowym. Poprzez działania edukacyjne, doradcze i wydawnicze promujemy podejście do uczenia oparte na doświadczaniu.
Od blisko 20 lat zajmujemy się uczeniem, psychoedukacją i rozwojem kompetencji interpersonalnych. Pracujemy z jednostkami, zespołami i organizacjami, aby wspierać ich rozwój i wspomagać we wdrażaniu zmian. Teraz postanowiliśmy dzielić się z innymi profesjonalistami i profesjonalistkami tym, co do tej pory udało nam się wypracować, aby wspierać ich w rozwoju oraz promować teorię i praktykę doświadczeniowego paradygmatu uczenia.

Tworzymy w tym celu różne przyjazne przestrzenie edukacji, w których dzieląc się wiedzą i doświadczeniem na temat rozwoju kompetencji psychospołecznych, pracy z grupami i tworzenia wspierających sytuacji edukacyjnych, pomagamy edukatorom, coachom, trenerom rozwijać się zawodowo i osobiście. W wydawnictwie Dialogów i Zmysłów wydajemy książki, które są znaczącymi pozycjami w obszarze rozwoju i uczenia się ludzi dorosłych.

Jeżeli chcesz skontakować się z nami odwiedź www.dialogiizmysly.pl

Uczenie na podstawie doświadczania

119 PLN